Sociology of Law and the Problem of Normative Closing The Discourse Cover Image

Sociologija prava i problem normativnog zatvaranja pravnog diskursa
Sociology of Law and the Problem of Normative Closing The Discourse

Author(s): Samir Forić
Subject(s): Epistemology, Methodology and research technology, Social Theory, Sociology of Law
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: sociologija prava; normativno zatvaranje; samoopis; pravni diskurs; epistemološko- metodološke poteškoće; identitet prava;

Summary/Abstract: Sociologija prava, kao i druge posebne sociološke discipline koje se bave društvenim institucijama, opterećena je epistemološko-metodološkim poteškoćama u svojim istraživanjima (sociološka istraživanja prava). Poteškoće su uzrokovane diferencijacijom institucije u smislu izgradnje samo-identiteta i autonomije, a javljaju se u obliku institucionalnih otpora i diskurzivnog isključivanja. Sve poteškoće mogu se identificirati kao dejstvo operativnog zatvaranja institucije i produkcije samoopisa. U slučaju prava govori se o normativnom zatvaranju pravnog diskursa kao izraza institucionalnih otpora i diskurzivne eksproprijacije. Fokus rada su epistemološko-metodološke poteškoće kao problem za sociologiju prava, odnosno problem normativnog zatvaranja pravnog diskursa kao njihov uzrok. Ispoljavanje epistemološko -metodoloških poteškoća uočava se na više instanci: a) institucionalnoj reaktivnosti prava kao „društvenog problema“, b) izgradnji identiteta prava kroz uspostavljanje razlike, c) određivanju sociologije prava kao eksterne perspektive na pravo i d) normativnim zatvaranjem pravnog diskursa kroz efekte konceptualne i diskurzivne eksproprijacije. Na pitanje kako se sociologija prava može nositi sa ovim poteškoćama načelno se odgovara u završnom dijelu rada.

  • Issue Year: 4/2014
  • Issue No: 7
  • Page Range: 49-64
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian