Instead of a conclusion: disagreement, diversity and public justification Cover Image
  • Price 3.00 €

Namísto závěru: neshoda, diverzita a veřejné ospravedlnění
Instead of a conclusion: disagreement, diversity and public justification

Author(s): Pavel Dufek
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; democracy; conclusion; disagreement; diversity; public justification; elements of public justification;
Summary/Abstract: V předchozích kapitolách jsme nastínili několik zásadních politickofilosofických témat, s nimiž se současné liberální demokracie musejí vypořádat, a ukázali jsme, že každé svým dílem přispívá k vnímaným těžkostem, jež někteří nazývají krizí liberální demokracie. Zároveň jsme ukázali, jaké se v odborných debatách nabízejí možnosti revizí, inovací a případně revitalizací některých základních stavebních bloků, na nichž jsou dnešní liberální demokracie postaveny. Naším přáním je, aby tato kniha přispěla ke zkvalitnění odborné diskuse o těchto problémech a přitom byla šířeji využitelná jak pro studenty a studentky politické vědy, tak pro angažované publikum z jiných oblastí sociálních a humanitních věd.

  • Page Range: 233-243
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech