Why address identity in liberal political theory? On the offensive definition of politics in liberalism Cover Image
  • Price 3.00 €

Proč řešit identitu v liberální politické teorii? K ofenzivnímu vymezení politična v liberalismu
Why address identity in liberal political theory? On the offensive definition of politics in liberalism

Author(s): Sylvie Bláhová
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems, Identity of Collectives
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; liberal political theory; identity; liberalism;
Summary/Abstract: Liberálnědemokratické státy čelí v posledních letech na úrovni praktické politiky četným výzvám přicházejícím koncentrovaně z různých směrů. Zmínit lze například kritiku ze strany těch, kdo viní stávající režim liberální demokracie z přehlížení významu specifických znaků majících stěžejní význam pro konkrétní individua či skupiny. Přesto však není možné říci, že by byl tento druh kritiky něčím zcela novým. Reflektujeme-li totiž dobu několika minulých desetiletí, vidíme, že snahy o to „být uznán“ – ať už šlo původně o boje za rovná práva žen, rasovou rovnost nebo aktuálněji boje za kulturní práva – mají v politice liberálnědemokratických zemí dlouhodobě své místo, přičemž lze tvrdit, že ji zároveň spoluformují. Vedle toho však v posledních několika letech – vlivem řady událostí (ať už jde o teroristické útoky, finanční či migrační krizi) – můžeme sledovat etablování vcelku vyhraněného ideového stanoviska, jehož objektem jsou sami ti, kdo reprezentují liberálnědemokratický étos. Ti jsou, ať už právem či neprávem, obviňováni nejen z toho, že kolonizovali veřejný prostor, ale také že příliš dlouhou dobu přehlíželi vlastní většinové obyvatelstvo a jeho zájmy, a to právě za účelem údajné ochrany různorodých menšin. Symbolem odporu proti takovému směřování liberálnědemokratické politiky bylo bezpochyby zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států.

  • Page Range: 216-232
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech