Two competing moral traditions and human dignity Cover Image
  • Price 3.00 €

Dvě konkurenční morální tradice a lidská důstojnost
Two competing moral traditions and human dignity

Author(s): Jiří Baroš
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: democracy; moral traditions; concept of tradition; human dignity; liberal tradition; Aristotelian-Thomistic tradition;
Summary/Abstract: Mezi emblematické lidskoprávní dokumenty poválečného právního konstitucionalismu patří na mezinárodní úrovni Všeobecná deklarace lidských práv a na vnitrostátní úrovni německý Základní zákon. V centru řádu hodnot těchto dokumentů stojí hodnota lidské důstojnosti. Již její praktická důležitost pro mezinárodní i vnitrostátní právní řad ospravedlňuje, abychom jí a jejím různým pojetím v politické teorii věnovali patřičnou pozornost. Dříve, než se pustíme do rozboru různých pokusů politických teoretiků vypracovat vhodnou konceptualizaci lidské důstojnosti, považujeme za nutné již v těchto úvodních odstavcích naznačit důvody užití a způsob chápání tohoto pojmu v poválečném právním konstitucionalismu i proměnu jeho pojímání.

  • Page Range: 195-215
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech