Political representation and the future of representative democracy Cover Image
  • Price 3.00 €

Politická reprezentace a budoucnost reprezentativní demokracie
Political representation and the future of representative democracy

Author(s): Pavel Dufek
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; democracy; political representation; representative democracy; problem of responsibility;
Summary/Abstract: Mimořádné číslo Filosofického časopisu s titulem A Crisis of Democracy and Representation (Bíba a Znoj 2017a) je rámováno tezí, že krize liberální demokracie je v prvé řadě krizí politické reprezentace (Bíba a Znoj 2017b). Politická reprezentace přitom dlouho nepatřila do kánonu základních pojmů politické filosofie, na rozdíl od legitimity, spravedlnosti, svobody nebo demokracie samotné, a zvýšená pozornost jí věnovaná je i v mezinárodním prostředí záležitostí posledních přibližně dvaceti let. Někdy se hovoří o „reprezentativním obratu“ v demokratické teorii (Näsström 2011; Mottlová 2017). Byť v souladu s úvodní kapitolou této knihy nechceme apriorně přistupovat na krizový diskurs, lze s autorským týmem mimořádného čísla nepřímo souhlasit v tom smyslu, že se v případě politické reprezentace jedná o pojem, v jehož významovém naplnění se odrážejí některé nejzákladnější normativní otázky ústavních demokracií, stejně jako institucionální vyjádření převládajících odpovědí. Přehodnocení základních elementů politické reprezentace s sebou proto nese více či méně zásadní proměnu demokratického politického systému jako takového – přičemž taková proměna má být žádoucí především ve chvíli, kdy se soudobé ústavní demokracie nacházejí v útlumu.

  • Page Range: 149-171
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech