The crisis of legal constitutionalism and the search for alternatives Cover Image
  • Price 3.00 €

Krize právního konstitucionalismu a hledání alternativ
The crisis of legal constitutionalism and the search for alternatives

Author(s): Jiří Baroš
Subject(s): Constitutional Law, Political Philosophy, Political Theory, Politics and law
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; democracy; constitutionalism; crisis; alternatives;
Summary/Abstract: Podle amerického politického teoretika Sheldona Wolina má demokracie prchavou (fugitive) povahu. Nelze ji chápat jako nějakou ústavně zakotvenou formu, jelikož se objevuje pouze příležitostně (Wolin 1994; Wolin 2004: 601– 606). Je projektem, který probouzí politický potenciál běžných občanů. Ti se politickými bytostmi stávají teprve až skrze objev toho, že se určité věci dotýkají jich všech, a skrze společné jednání za účelem dosažení těchto věcí. Naproti tomu „ústavní demokracie“ je demokracií bez lidu jakožto aktéra, jelikož ústava klade limity demokracii a reguluje množství demokratické politiky, které dovolí. Lze říct, že tyto Wolinovy teze, které poprvé formuloval již v 90. letech, dobře předznamenávají nespokojenost mnoha politických a ústavních teoretiků s dnešní podobou ústavních demokracií. Tato nespokojenost vyústila v poslední době do vypracování nových teoretických přístupů, které kritizují zapouzdření moderní politiky do ústavních forem.

  • Page Range: 93-115
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech