Realism and idealism in political theory Cover Image
  • Price 3.00 €

Realismus a idealismus v politické teorii
Realism and idealism in political theory

Author(s): Jiří Baroš
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: political theory; realism; idealism; Rawls' conception of the ideal theory; realism; Bernard Williams; Raymond Geuss; liberal democracy crisis;
Summary/Abstract: V poslední době došlo v politické teorii ke znovuoživení tázání po poslání a statusu tohoto oboru. Po dlouhých dekádách, v nichž byly cíle a metody této disciplíny považovány za samozřejmé a implicitně sdílené, se naplno projevil nesoulad v náhledech politických teoretiků na svůj vědní obor (Stears 2005). Toto tázání bylo sice podpořeno i obecnějším trendem zabývat se metodologickými otázkami ve filosofii (pro dobré shrnutí viz Cappelen, Gendler a Hawthorne 2016), ale rozproudila je kritika mnoha politických teoretiků směřující do vlastních řad. Agendu politické teorie od počátku 70. let rozhodujícím způsobem ovlivnilo vydání Rawlsovy knihy Teorie spravedlnosti (1971). Právě nespokojenost s „rawlsovským“ způsobem „provozování“ politické teorie dnes naplno vyplula na povrch. Dříve, než se pustíme do rozboru současných debat mezi politickými teoretiky, rád bych ještě poukázal na změnu, kterou vydání Rawlsovy Teorie spravedlnosti pro politickou teorii znamenalo. Bezprostřední úspěch a ocenění, jichž se této knize ze strany širokého publika (nejen politických teoretiků) dostalo, dodaly odvahu a sebevědomí politickým teoretikům, kteří se po vzoru Rawlse snažili o konstruování normativních teorií. Ty se staly jakousi obdobou empirických teorií, které známe z pozitivních věd.

  • Page Range: 50-69
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech