Diversity in democratic theory: a reason to celebrate or a critical reflection? Cover Image
  • Price 3.00 €

Diverzita v demokratické teorii: důvod k oslavám, nebo kritickému zamyšlení?
Diversity in democratic theory: a reason to celebrate or a critical reflection?

Author(s): Pavel Dufek
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: democracy; theory; plurality; plurality of paradigms; primacy of normativity; holism concept; cognitive diversity; agonistic pluralism;
Summary/Abstract: V úvodní kapitole zaznělo, že političtí a konkrétněji pak demokratičtí teoretici a teoretičky jsou hromadně přesvědčeni o zvláštní vyvolenosti své disciplíny k zachraňování demokracie před krizí, ať spatřují symptomy nebo příčiny této krize v čemkoliv. V této kapitole budeme zkoumat, zdali se paradoxně v krizi nenachází také samotný nástroj záchrany, tedy demokratická teorie. Pokud chápeme politickou filosofii i jako disciplínu s prakticko-politickými ambicemi, pak by odhalení problémů přímo v jejím jádru záchranářské práce notně zkomplikovalo. Tuto praktickou ambici sdílí velká většina autorů a autorek v anglofonní (angloamerické) tradici politického filosofování, která v posledních několika desítkách let v mezinárodní odborné produkci dominuje – byť, jak vyplyne z druhé kapitoly, tzv. realisté považují hlavní, „rawlsovský“ proud této tradice za beznadějně utopický a odtržený od skutečného politického dění.

  • Page Range: 30-49
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2020
  • Language: Czech