„Amanda and Eduard” Cover Image
  • Price 3.00 €

„Amanda i Eduard”
„Amanda and Eduard”

Author(s): Sophie Mereau-Brentano
Contributor(s): Agnieszka Dreinert-Jakosz (Translator), Kamil Iwaniak (Translator), Nina Nowara-Matusik (Translator), Marek Krisch (Translator), Renata Dampc-Jarosz (Translator)
Subject(s): Literary Texts, Poetry, Novel
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 101-275
  • Page Count: 175
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish