H.P. In Lovecraft's Story " The Horror of Dunwich”  
Posthumanist Elements Cover Image
  • Price 4.50 €

H.P. Lovecraft’ın “Dunwich Dehşeti” Adlı Öyküsünde Posthümanist Ögeler
H.P. In Lovecraft's Story " The Horror of Dunwich” Posthumanist Elements

Author(s): F. Gül Koçsoy
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Language and Literature Studies, Literary Texts, Psychology, Essay|Book Review |Scientific Life, General Reference Works, Library and Information Science, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: H.P. In Lovecraft's Story; The Horror of Dunwich; posthumanist; elements; posthümanist düşünce
Summary/Abstract: İnsanı, diğer varlıkların üzerinde istisnai bir özne olarak gören Hümanist bakışa tepki olarak doğan posthümanist düşünce, insanın varoluşsal kimliğini sorgular. Edebiyat, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve medya çalışmaları gibi birçok disiplinle ilintili olan Posthümanizm, insana dair yeni bir anlayış getirir: insan artık Hümanizm’in parolası olan ‘bütün şeylerin ölçüsü’1 ve efendisi değil, evrenin sıradan ve mütevazı bir üyesidir. Hümanizmanın sorgulanması Friedrich Nietzsche ve Max Stirner gibi felsefecilerle 19. yüzyıla kadar götürülebilir; ancak toplumsal karşılığını bulması, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle de altmışlı yıllarda, feminizm ve ırkçılık karşıtlığı gibi hareketlerle birlikte postmodernitenin kendini göstermesiyle gerçekleşir. “Bu hareketler Batı demokrasisi, liberal bireycilik ve herkes için sağlandığı iddia edilen özgürlüğe dayalı Soğuk Savaş belagatinin yavanlığına meydan okumuştu” (Braidotti 27). Bunundevamında seksenli yıllardan itibaren ortaya çıkan Hümanizma karşıtı fikirler bileşkesi olan Posthümanizm, insanların Rönesans’tan beri etik anlayışların tek yapıcısı, temsilcisi ve uygulayıcısı olduğu kavramına karşı çıkar. “Aslında Posthümanistler, teknoloji yönelimli geleceğimizde dünyayı ahlaki bir hiyerarşi olarak anlamanın ve insanı da bunun tepesine yerleştirmenin artık bir anlamı olmadığını iddia ederler” (ethics).

  • Page Range: 87-104
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2020
  • Language: Turkish