Turks in Germany: Migration, Ethnicity and Religion Cover Image
  • Price 3.00 €

Almanya’da Türkler: Göçmenlik, Etnisite ve Din
Turks in Germany: Migration, Ethnicity and Religion

Author(s): Erkan Perşembe
Subject(s): Islam studies, Comparative Studies of Religion, Labor relations, Migration Studies, Socio-Economic Research, Sociology of Religion, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turks in Germany; migration; immigrant; ethnicity; religion; identity; guest worker; integration
Summary/Abstract: Yurtdışına işçi göçü Türk toplumunun son 60 yılına damgasını vuran sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla çok sayıda araştırmacının ilgi odağı olan bir süreçtir. Almanya’da yoğunlaşan göç hareketliliğinde, Türk insanının yaşadığı deneyimler her iki toplum için de çok yönlü ve karmaşık sorunları bünyesinde barındırmaktadır.

  • Page Range: 7-29
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2020
  • Language: Turkish