Chechnya in the Polish Press in the 1990s. Based on the Analysis of Selected Opinion-Forming Weeklies Cover Image

Czeczenia w polskiej prasie w latach 90. XX wieku. Na przykładzie analizy wybranych opiniotwórczych tygodników
Chechnya in the Polish Press in the 1990s. Based on the Analysis of Selected Opinion-Forming Weeklies

Author(s): Andrzej Stopczyński
Subject(s): Islam studies, Peace and Conflict Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Islam; Muslims; Chechnya