Conservation of an oil painting on canvas St. Ludwik setting off on a crusade from J. Matejko's studio in the main altar of the church in Krasław (Latvia) Cover Image

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św. Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła w Krasławiu (Łotwa)
Conservation of an oil painting on canvas St. Ludwik setting off on a crusade from J. Matejko's studio in the main altar of the church in Krasław (Latvia)

Author(s): Józef Steciński
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 469-485
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish