My whole landscape is from there, from my home, that is, the Naddźwińska land of Iłłakowiczówna and Borch Cover Image

Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha
My whole landscape is from there, from my home, that is, the Naddźwińska land of Iłłakowiczówna and Borch

Author(s): Krystyna Barkowska
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 387-398
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish