Unknown poetry and prose works of a woman from former Polish Livonia - Olga Daukszty Cover Image

Nieznana twórczość poetycka i prozatorska kobiety z byłych Inflant Polskich - Olgi Daukszty
Unknown poetry and prose works of a woman from former Polish Livonia - Olga Daukszty

Author(s): Agnieszka Durejko
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 351-366
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish