The novels of Marian Manteuffel "Statyści", Wojciech Baranowski "Gaudeamus" and Ferdynand Hoesick "Two friends" as sources for the history of Polish studies in Riga Cover Image

Powieści Mariana Manteuffla „Statyści”, Wojciecha Baranowskiego „Gaudeamus” oraz Ferdynanda Hoesicka „Dwaj przyjaciele” jako źródła do dziejów studenterii polskiej w Rydze
The novels of Marian Manteuffel "Statyści", Wojciech Baranowski "Gaudeamus" and Ferdynand Hoesick "Two friends" as sources for the history of Polish studies in Riga

Author(s): Michał Laszczkowski
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 299-324
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish