Artistic and Professional Education for Women in Galicia
between the Late 19th Century and the 1930s: Knitting Cover Image

Edukacja artystyczna i zawodowa kobiet w Galicji od końca XIX w. do lat trzydziestych XX w. - dziewiarstwo
Artistic and Professional Education for Women in Galicia between the Late 19th Century and the 1930s: Knitting

Author(s): Olena Kozakevych
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 493-538
  • Page Count: 45
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish