A Contribution to Migration and Settlement History Studies Based on Individual Names: Example of Cincife Town Cover Image
  • Price 4.50 €

Şahıs Adlarından Hareketle Göç ve İskan Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: Cincife Nahiyesi Örneği
A Contribution to Migration and Settlement History Studies Based on Individual Names: Example of Cincife Town

Author(s): Alpaslan Demir, Yasin Dönder
Subject(s): Geography, Regional studies, Modern Age, Recent History (1900 till today), Cultural Anthropology / Ethnology, 15th Century, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; migration; Cincife; settlement history; individual names;
Summary/Abstract: Timar sisteminin bir çıktısı olarak oluşturulan Tahrir defterleri; içerdiği demografik, ekonomik ve idari bilgiler sebebiyle; 15-16. yüzyıl şehir tarihi çalışmaları için en önemli başvuru kaynaklarından biridir. Bu doğrultuda, Tahrir kayıtlarından hareketle elde edilen göç verileri bir yerleşim yerinin 15-16. yüzyıldaki demografik yapısının aydınlatılmasında önemlidir. Yüzyıl içerisinde meydana gelen nüfus artışı ya da eksilişinin nedenlerini belirlemek ve sağlıklı çıkarımlar ortaya koyabilmek için iç ve dış göç verilerinin dikkatli incelenmesi gerekmektedir (Demir, 2011a, s. 53).

  • Page Range: 223-229
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish