Education of the Lost Generation (Education of Syrian Refugee Children in Istanbul) Cover Image
  • Price 3.99 €

Kayıp Neslin Eğitimi (İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi)
Education of the Lost Generation (Education of Syrian Refugee Children in Istanbul)

Author(s): Kamil Çoştu
Subject(s): Education, Geography, Regional studies, State/Government and Education, Evaluation research, Policy, planning, forecast and speculation, Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; Syrian; migration; Syrian refugees; education; Istanbul;
Summary/Abstract: İnsanlık tarihi kadar uzun geçmişe sahip olan göç, dünün ve bugünün olduğu gibi geleceğin de bir olgusudur. Göçü; iş-aş arayışı, eğitim, ticaret vb. etkenler tetiklediği gibi, savaş ve iç karışıklıklar da etkilemektedir. Her ne sebeple olursa olsun göçten en çok etkilenenler arasında ilk sırayı çocuklar almaktadır. Savaş sebebiyle meydana gelen zorunlu göçlere bakıldığında, maalesef pek çok çocuğun bu sıkıntılı duruma yenik düştüğü görülmektedir (Doğan - Karakuyu, 2016, s. 303).

  • Page Range: 251-262
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2017
  • Language: Turkish