Theory of democracy and political philosophy: the pitfalls of democratization of democracies Cover Image
  • Price 4.50 €

Teorie demokracie a politická filozofie: úskalí demokratizace demokracií
Theory of democracy and political philosophy: the pitfalls of democratization of democracies

Author(s): Pavel Dufek
Subject(s): Political Philosophy, Political Theory, Government/Political systems, Social development, Sociology of Politics
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Democracy; political regime; political philosophy; democracy; democratization; political theory;
Summary/Abstract: Na předchozí kapitolu věnovanou teoretickému uchopení nedemokratických režimů a jejich demokratizačních trajektorií nyní navážeme přehledem příslibů a výzev demokratizace v podání teorií a koncepcí demokracie, zaměřených na již etablované demokratické politické režimy. Jelikož však na vyhrazeném prostoru nelze podat jakkoliv komplexní obraz tohoto gigantického výzkumného pole, neboť teorie demokracie se koneckonců nějak dotýkají všech témat reflektovaných v této monografii, pokusíme se v této kapitole o výklad pokud možno kompaktní a zároveň zasazený do přehledného – byť vědomě parciálního – výkladového rámce. Nejobecnějším vodítkem je autorské přesvědčení, že teorie demokracie není možné vydělovat ze širšího kontextu normativní politické teorie (politické filozofie), což s sebou ovšem nese několik důsledků. Jedná se o předběžné teze, jejichž prostřednictvím bude tato kapitola strukturována: za prvé, politická teorie je vnitřně pluralitní disciplína, což se odráží i v demokratické teorii a komplikuje to jednoznačné a „snadné“ závěry o povaze existujících demokratických režimů (empirický aspekt), stejně jako o demokracii, „jaká má být“ (normativní aspekt).

  • Page Range: 50-74
  • Page Count: 25
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech