European funds in the development of transport infrastructure on Warmia and Masuria Cover Image

Fundusze europejskie w rozwoju infrastruktury transportowej Warmii i Mazur
European funds in the development of transport infrastructure on Warmia and Masuria

Author(s): Stanisław Ejdys
Subject(s): Politics, Economy, Business Economy / Management, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Accounting - Business Administration, EU-Legislation, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: fundusze europejskie;infrastruktura transportowa;transport;rozwój gospodarczy;Warmia i Mazury;
Summary/Abstract: Artykuł prezentuje zestawienie wyników analiz oraz omawia rolę funduszy europejskich jako narzędzia finansowania rozwoju infrastruktury transportowej Warmii i Mazur. Na podstawie szeregu raportów wskazanych w opracowaniu można wnioskować, że region Warmia i Mazury właściwie wykorzystuje szansę związaną z członkostwem w Unii Europejskiej i dostępnością jej funduszy. Realizuje te inwestycje infrastrukturalne, które trudno byłoby urzeczywistniać na tak wielką skalę bez unijnego wsparcia. Istotnym wyzwaniem pozostaje dalsze konsekwentne wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Osiągnięty stan w tym sektorze nadal prezentuje się niekorzystnie. Priorytetem powinna być alokacja środków inwestycyjnych oraz zapewnienie środków na utrzymanie już powstałej infrastruktury transportowej. Wymaga to jednak dookreślenia obecnej i przyszłej roli funduszy europejskich oraz efektywnego ich wydatkowania.

  • Page Range: 134-148
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Polish