EFFECTS OF HUMAN CAPITAL ON FINANCIAL PERFORMANCE:
ANALYSIS BEFORE AND AFTER BUILDING A BRAND
OF THE EMPLOYER Cover Image

EFEKTI LJUDSKOG KAPITALA NA FINANSIJSKE PERFORMANSE: ANALIZA PRE I POSLE IZGRADNJE BRENDA POSLODAVCA
EFFECTS OF HUMAN CAPITAL ON FINANCIAL PERFORMANCE: ANALYSIS BEFORE AND AFTER BUILDING A BRAND OF THE EMPLOYER

Author(s): Goran Pavlović
Subject(s): Economy, Financial Markets, Human Resources in Economy
Published by: Udruženje ekonomista i menadžera Balkana
Keywords: ljudski kapital;brend poslodavca;performanse;
Summary/Abstract: Zaposleni, tj. njihova znanja, veštine i sposobnosti predstavljaju ključni faktor uspeha i održive konkurentske prednosti. Svako preduzeće nastoji da pridobije one zaposlene koji poseduju jedinstveni ljudski kapital, tj. specifične kompetencije koje će omgućiti postizanje visokog nivoa performansi. Kako bi se to ostvarilo, omogućavaju se brojne mogućnosti zaposlenima poput fleksibilnog radnog vremena, stimulativnih kompenzacija, mogućnosti napredovanja, dodatnog obučavanja itd. Ovakvim faktorima preduzeće nastoji da se izdvoji kao jedinstveno i poželjno mesto za rad i time privuče i zadrži najbolje zaposlene. Neki od ovih faktora koji služe za izgradnju brenda poslodavca istovremeno mogu biti osnov za unapređenje ljudskog kapitala u preduzežu. Zato je i osnovni cilj ovog rada da sagleda promenu u stepenu ljudskog kapitala nakon izgrađenog brenda poslodavca i da se shodno tome utvrdi kako takva promena deluje na ostvarene performanse preduzeća