Man leaves, memory remains. Euphemisms and synonyms of death in tombstones at the cemeteries in Gorce Cover Image

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje. Eufemizmy i synonimy śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach w Gorcach
Man leaves, memory remains. Euphemisms and synonyms of death in tombstones at the cemeteries in Gorce

Author(s): Julita Gamoń
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: euphemisms;synonyms of death;tombstones;cemeteries in Gorce

  • Page Range: 235-243
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish, German