The Theme of Death in the Novels of Anna Mostowska and Łucja Rautenstrauchowa Cover Image

Funkcjonowanie motywu śmierci w polskich powieściach grozy początku XIX wieku na przykładzie twórczości Anny Mostowskiej i Łucji Rautenstrauchowej
The Theme of Death in the Novels of Anna Mostowska and Łucja Rautenstrauchowa

Author(s): Monika Kusek
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: death;novels;Anna Mostowska;Łucja Rautenstrauchowa
Summary/Abstract: The subject of my thesis is the writing of Anna Mostowska and Łucja Rautenstrauchowa. The first of them was the one who introduced the gothic novel as a new genre at the end of the 18th century. There have been analyzed the scenes of death occurring in their novels.

  • Page Range: 75-89
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish