Gender Responsible Budgeting Cover Image

Rodno odgovorno budžetiranje
Gender Responsible Budgeting

Author(s): Dženita Hrelja Hasečić
Subject(s): Gender Studies, Civil Society, Political economy, Social development, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Socio-Economic Research
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Gender studies; gender equality; gender responsible budgeting; gender policy; gender equality in budgeting; funds for women;
Summary/Abstract: Rodno odgovorno budžetiranje je sastavni dio pristupa urodnjavanja politika. Prema najčešće korištenoj definiciji (Council of Europe, 2005) „rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uključivanje principa rodne ravnopravnosti u budžetske procese. Podrazumijeva rodno zasnovanu procjenu budžeta, uključivanje rodne perspektive na svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti.“ U procesu rodno odgovornog budžetiranja koriste se alati kojima se „prati tok novca“ iz vladinih budžeta ka ostvarenju ciljeva i uticaja na različite grupe žena i muškaraca, dječaka i djevojčica. Vrlo je važno zapamtiti da rodno odgovoran budžet ne može biti shvaćen kao budžet napravljen isključivo za žene, jer bi u tom slučaju značilo da žene označavamo kao interesnu grupu koja se natječe s drugima za ionako oskudna sredstva koja vlada dodjeljuje, odnosno da budžet treba podijeliti podjednako između žena i muškaraca ili da se cilj rodno odgovornih budžeta svodi na to da se veći dio javnih sredstava dodijeli programima ili mjerama isključivo namijenjenih ženama.

  • Page Range: 299-310
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian