Gender Mainstreaming Cover Image

Gender mainstreaming: urodnjavanje
Gender Mainstreaming

Author(s): Zorana Antonijević
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Governance, History of ideas, Gender history, Social development
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Gender mainstreaming; gender studies; feminism; gender history; feminist movements; gender equality; gender discrimination;
Summary/Abstract: Urodnjavanje (gender mainstreaming), odnosno uvođenje rodne perspektive u politike i prakse na svim nivoima odlučivanja organa javne vlasti, relativno je nova feministička strategija promene. Njen primarni cilj je smanjivanje i iskorenjivanje rodnih nejednakosti, pre svega kroz državni aparat, ali i međunarodne organizacije. Međutim, put do urodnjavanja kao strategije nije bio ni lak ni jednostavan. Naime, na Prvoj međunarodnoj konferenciji žena u Meksiko Sitiju 1975. godine definisana je obaveza država članica Ujedinjenih nacija da formulišu nacionalne strategije, ciljeve i prioritete kako bi unapredili rodnu ravnopravnost i iskorenili rodnu diskriminaciju.

  • Page Range: 275-284
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2019
  • Language: Serbian