History of the Fight for Women's Rights and Gender Equality Cover Image

Istorija borbe za prava žena i rodnu ravnopravnost
History of the Fight for Women's Rights and Gender Equality

Author(s): Milena Karapetrović
Subject(s): Gender Studies, History of ideas, Gender history, Social development, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Gender studies; gender history; women's rights; gender equality; gender-based violence; sexual harassment; status of women in society;
Summary/Abstract: Rodno zasnovano nasilje, seksualno uznemiravanje i podzastupljenost žena u političkom i javnom životu – teme su o kojima se danas najčešće raspravlja kada se govori o položaju žena u savremenom društvu. Izvještaje o tome dobijamo zahvaljujući uticajnosti organizacija iz sfere civilnog društva i usljed institucionalnog djelovanja na međunarodnom nivou te kroz usvajanja novih zakona i promjene postojećih zakona na nacionalnim nivoima. Imajući to u vidu, može se reći da savremene države prepoznaju negativne posljedice koje nastaju iz zanemarivanja opresije i nejednakog statusa na osnovu roda, te kroz svoje politike jednim dijelom nastoje i da riješe te probleme. Uspostavljanje formalnih okvira i razvijanje brojnih procedura za poboljšanje položaja svih građana i građanki u društvu važan je korak, ali još uvijek nedovoljan ako nema razvijene građanske svijesti o tome šta uistinu znači biti potlačen/a. To pokazuje u kojoj mjeri neravnopravnost i dalje bitno utiče na živote žena i muškaraca, iako možemo govoriti o skoro 150 godina borbe za rodnu ravnopravnost.

  • Page Range: 15-37
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian