Presidency in the European Union back in the day and now: Comparison with regard to Polish experiences Cover Image

Prezydencja w Unii Europejskiej – porównanie rozwiązań funkcjonujących kiedyś i obecnie przy uwzględnieniu polskich doświadczeń
Presidency in the European Union back in the day and now: Comparison with regard to Polish experiences

Author(s): Joanna Modrzyńska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Governance, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;prezydencja w Radzie Unii Europejskiej;prawo międzynarodowe;traktat z Lizbony;trio;precedencja;stosunki międzynarodowe;traktat z Amsterdamu;Rada Europejska;
Summary/Abstract: Artykuł naświetla zmieniające się w zależności od aktualnych potrzeb i gromadzonych doświadczeń rozwiązania dotyczące prezydencji w Unii Europejskiej. Jest próbą ich oceny oraz bilansu polskiej prezydencji.

  • Page Range: 456-470
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish