Ten years after the European Union market expansion: The Polish company law perspective Cover Image

Dziesięć lat po rozszerzeniu rynku Unii Europejskiej z perspektywy polskiego prawa spółek
Ten years after the European Union market expansion: The Polish company law perspective

Author(s): Jacek Napierała
Subject(s): Politics, Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;prawo spółek;
Summary/Abstract: Z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w UE polskie podmioty (instytucje) stanowiące i stosujące prawo spółek w praktyce stanęły przed nową rzeczywistością: (a) spółki mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości (freedom of establishment); (b) na terenie Polski mogą funkcjonować unijne podmioty ponadgraniczne (Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Spółka Europejska oraz Spółdzielnia Europejska); (c) Polska zobowiązana jest do implementacji unijnych dyrektyw i zaleceń prawa spółek oraz do wydawania przepisów wykonawczych do unijnych rozporządzeń o spółkach unijnych; (d) podmioty stosujące prawo zobowiązane są do prounijnej wykładni polskiego prawa spółek. Autor kolejno analizuje wymienione komponenty zmiany.

  • Page Range: 412-426
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish