Violations of public finance discipline regarding funds from the European Union Cover Image

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej
Violations of public finance discipline regarding funds from the European Union

Author(s): Wojciech Bożek
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Public Law, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;finanse publiczne;
Summary/Abstract: W niniejszym opracowaniu dokonano analizy aktualnych przepisów prawa traktujących o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących środków pochodzących z Unii Europejskiej, tj. przede wszystkim art. 4, 4a oraz art. 13 Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W szczególności podjęto próbę wskazania wpływu na porządek finansowoprawny zmian wywołanych Ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy działania ustawodawcy, ukierunkowane na osiągnięcie naczelnego celu, jakim jest poprawa skuteczności eliminowania niezgodnych z prawem zachowań w sferze gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej, mogą być osiągnięte przy pomocy wprowadzonych w uondfp zmian.

  • Page Range: 398-411
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish