Determinants of changes in the Polish European policy coordination system Cover Image

Determinanty zmian polskiego systemu koordynacji polityki europejskiej
Determinants of changes in the Polish European policy coordination system

Remarks in the margins of the 10th anniversary of Poland's accession to the European Union

Author(s): Mikołaj J. Tomaszyk
Subject(s): Public Administration, Government/Political systems, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;polityka europejska;
Summary/Abstract: Celem opracowania jest wskazanie i krótkie omówienie zmian, jakie zaszły w systemie koordynacji polityki europejskiej w Polsce przez 10 lat od akcesji do UE. Autor przybliży różne miary efektywności polityki europejskiej. Wskaże różne podejścia badawcze mogące służyć badaniom nad systemami koordynacji. Przedstawione zostaną wyzwania, przed którymi stoi polski system w perspektywie następnych lat członkostwa w Unii Europejskiej.

  • Page Range: 332-343
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish