The European Union's influence on national administration: Legal and systemic aspects of Polish EU membership Cover Image

Wpływ Unii Europejskiej na administrację krajową – aspekty prawne i ustrojowe polskiego członkostwa
The European Union's influence on national administration: Legal and systemic aspects of Polish EU membership

Author(s): Jowanka Jakubek-Lalik
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Governance, Government/Political systems, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;administracja krajowa;
Summary/Abstract: Artykuł poświęcony europeizacji, czyli wpływowi integracji europejskiej na państwo członkowskie, a w szczególności na jego struktury, procesy i funkcje. Proces ten odnosi się do oddziaływania Unii Europejskiej na systemy polityczne państw członkowskich i implementację prawa unijnego do krajowych porządków prawnych oraz do jej logiki postępowania. Z drugiej strony zaczął być także interpretowany jako wpływ państwa członkowskiego, jego instytucji i polityki na instytucje i mechanizmy Unii Europejskiej. Państwo członkowskie występuje jako odbiorca unijnych norm i zasad, ale także nadawca swoich preferencji politycznych i współtwórca nowego porządku, który powstaje w procesie integracji europejskiej.

  • Page Range: 307-319
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish