Flexicurity concept in the labour market policy of Poland, Lithuania, Latvia and Estonia in years 2004-2013 Cover Image

Koncepcja flexicurity w polityce rynku pracy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w latach 2004–2013
Flexicurity concept in the labour market policy of Poland, Lithuania, Latvia and Estonia in years 2004-2013

Author(s): Paula Koczara
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Labor relations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Human Resources in Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;Litwa;Łotwa;Estonia;rynek pracy;flexicurity;polityka rynku pracy;
Summary/Abstract: W niniejszym artykule zostanie przyjęta definicja oraz komponenty flexicurity zaproponowane przez Komisję Europejską. Wybór ten uzasadnia przede wszystkim fakt, iż przyczynkiem do powstania tego artykułu jest dekada członkostwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Unii Europejskiej i zasadne wydaje się przyjęcie perspektywy aprobowanej przez tę instytucję. Punktem odniesienia do dokonania oceny poziomu elastyczności polskiego, łotewskiego i estońskiego rynku pracy będą duńskie wskaźniki ochrony stosunku pracy.

  • Page Range: 275-291
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish