Transformations of the telecommunication services market in Poland after the largest European Union expansion Cover Image

Przeobrażenia rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej
Transformations of the telecommunication services market in Poland after the largest European Union expansion

Author(s): Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;usługi telekomunikacyjne;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. W artykule zaprezentowana została liberalizacja polskiego rynku telekomunikacyjnego w następstwie uregulowań prawnych. Wskazane zostały najistotniejsze zmiany i nowelizacje w prawie telekomunikacyjnym oraz opinie klientów na temat zmian na rynku telekomunikacyjnym.

  • Page Range: 246-261
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish