European cross-border cooperation programs between Poland and the European Union member states in the years 2004-2013 Cover Image

Europejskie programy współpracy transgranicznej Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w latach 2004–2013
European cross-border cooperation programs between Poland and the European Union member states in the years 2004-2013

An analysis of funding and directions of spending

Author(s): Andrzej Żuk
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, International relations/trade, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;współpraca transgraniczna;
Summary/Abstract: Celem rozdziału jest ukazanie, jak unijne środki na programy współpracy transgranicznej Polski z państwami członkowskimi UE zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne programy oraz na co te środki zostały wydane i jakie zmiany w tym zakresie nastąpiły lub mają nastąpić w kolejnych okresach finansowania.

  • Page Range: 213-226
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish