Common agricultural policy and Polish agriculture: Previous experiences and assessment of possible effects of changes in the CAP 2014-2020 Cover Image

Wspólna polityka rolna a polskie rolnictwo – dotychczasowe doświadczenia i ocena możliwych skutków zmian w WPR 2014–2020
Common agricultural policy and Polish agriculture: Previous experiences and assessment of possible effects of changes in the CAP 2014-2020

Author(s): Barbara Wieliczko
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Agriculture, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;wspólna polityka rolna;rolnictwo;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest pokazanie skali zmian i ocena możliwych skutków obecnej reformy wspólnej reformy rolnej. W pierwszej części omówiono najważniejsze skutki dla polskiego rolnictwa włączenia go do WPR, a w drugiej części przedstawiono zmiany w WPR na okres 2014–2020 i możliwości kształtowania polityki rolnej dopasowanej do polskich warunków. W artykule dokonano analizy porównawczej wybranych danych charakteryzujących polskie rolnictwo oraz zaprezentowano wyniki analizy rozwiązań dotyczących nowego kształtu systemu płatności bezpośrednich, czyli kluczowego komponentu WPR.

  • Page Range: 156-169
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish