Changes in the pattern of Polish exports after joining the EU. The impact of regional trade agreements on trade Cover Image

Zmiany kierunków eksportu Polski po wejściu do UE. Znaczenie regionalnych porozumień handlowych w kształtowaniu kierunków handlu
Changes in the pattern of Polish exports after joining the EU. The impact of regional trade agreements on trade

Author(s): Katarzyna Śledziewska
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: eksport;Polska;Unia Europejska;regionalne porozumienia handlowe (RPH);handel;wspólna polityka handlowa UE;jednolity rynek europejski;
Summary/Abstract: Głównym celem artykułu jest przedstawienie, jak zmieniły się kierunki handlu Polski w czasie 10 lat członkostwa w UE. Przede wszystkim zaś pokazanie, na ile wzmacnia się pozycja UE jako partnera Polski kosztem innych grup państw. Należy przypuszczać, że przystąpienie Polski do UE mogło mieć znaczący wpływ na strukturę geograficzną wymiany handlowej Polski. Po pierwsze, ze względu na silniejsze zintegrowanie gospodarek i uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim znaczenie krajów UE w handlu Polski powinno wzrosnąć relatywnie bardziej niż w przypadku innych grup państw. Po drugie, w wymianie zewnętrznej Polski powinien wzrastać udział państw, z którymi UE ma podpisane umowy o preferencjach handlowych. Mają one różny zakres. Można się spodziewać, że w handlu Polski powinien szczególnie wzrosnąć udział państw najściślej powiązanych z UE za pośrednictwem umów o integracji gospodarczej. Dodatkowo, jeśli założymy spójność gospodarczą państw UE, można się spodziewać tych samych kierunków zmian geograficznej struktury handlowej Polski i pozostałych państw UE. Powyższe zagadnienia były przedmiotem weryfikacji empirycznej podczas badania zmiany w kierunku eksportu do krajów UE, krajów objętych preferencjami handlowymi i do grupy państw, które nie są objęte żadnymi preferencjami (byłe republiki ZSRR).

  • Page Range: 106-117
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish