Changes in Poland's competitive position in intra-industry trade with EU-15 countries before and after accession Cover Image

Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski w handlu wewnątrzgałęziowym z krajami UE-15 przed akcesją i po niej
Changes in Poland's competitive position in intra-industry trade with EU-15 countries before and after accession

Author(s): Edward Molendowski, Wojciech Polan
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: konkurencyjność międzynarodowa;Polska;hande wewnątrzgałęziowy;Unia Europejska;
Summary/Abstract: Zasadnicza część analizy, której wyniki przedstawiono w tym opracowaniu, dotyczy najważniejszych tendencji w rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego Polski, w tym także głównych zmian pionowej i poziomej specjalizacji wewnątrzgałęziowej w relacji z państwami UE-15. Analizę intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej przeprowadzono, wykorzystując zagregowany, multilateralny wskaźnik IIT, liczony na poziomie sześciocyfrowych kodów CN (Grubel i Lloyd 1975). Z kolei badanie typów specjalizacji wewnątrzgałęziowej (handel poziomy i pionowy) oparto na koncepcji przedstawionej w pracach Greenawaya i in. (1994) oraz Greenawaya i Milnera (1986).

  • Page Range: 90-105
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish