Polish road to the euro area: A comparative analysis with the partners of the largest European Union expansion in 2004 in terms of fulfilling the nominal convergence criteria Cover Image

Polska droga do strefy euro – analiza porównawcza z partnerami największego rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku pod względem wypełniania kryteriów konwergencji nominalnej
Polish road to the euro area: A comparative analysis with the partners of the largest European Union expansion in 2004 in terms of fulfilling the nominal convergence criteria

Author(s): Adam Gąsiorek
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: strefa euro;Unia Europejska;Polska;konwergencja nominalna;Cypr;Czechy;Estonia;Litwa;Łotwa;Malta;Słowacja;Słowenia;Węgry;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie obecnej pozycji Polski na tle pozostałych państw, które razem z nią przystępowały do Unii Europejskiej (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta Słowacja, Słowenia i Węgry), pod względem spełniania „kryteriów z Maastricht”. Odpowiednie wskaźniki, zaczerpnięte z bazy danych Eurostatu, ukażą pełną charakterystykę tego zagadnienia. Konwergencja prawna nie została w przeprowadzonej analizie uwzględniona.

  • Page Range: 77-89
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish