Euro adoption in Poland and the problem of risk in business operations Cover Image

Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
Euro adoption in Poland and the problem of risk in business operations

Author(s): Jacek Pera
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: strefa euro;Unia Europejska;Polska;ryzyko;działalność przedsiębiorstwa;
Summary/Abstract: Celem głównym opracowania jest prezentacja efektu wprowadzenia euro w polskich przedsiębiorstwach oraz towarzyszącego temu ryzyka. Omówiono następujące zagadnienia cząstkowe: aspekty proceduralne wprowadzenia euro w Polsce, skutki wprowadzenia euro dla przedsiębiorstw oraz ryzyko wprowadzenia euro dla przedsiębiorstw.

  • Page Range: 59-76
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish