Poland towards integration plans of the euro area budget Cover Image

Polska wobec planów integracji budżetu strefy euro
Poland towards integration plans of the euro area budget

Author(s): Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Economic policy, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: strefa euro;Polska;integracja europejska;
Summary/Abstract: Wybór wariantu integracji budżetowej pozostaje jeszcze niewiadomy, lecz uznać należy, iż utworzenie docelowej wersji budżetu państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej powinno już teraz stać się przesłanką do dyskusji na temat przyszłości rozwiązań finansowych, które mogą łączyć kraje obecnie niewchodzące w struktury strefy euro, jak Polska. Dyskusja ta powinna także być przesłanką do modyfikacji dotychczasowego ujęcia korzyści i kosztów wejścia Polski do strefy euro.

  • Page Range: 31-42
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish