Russia and its Influence in the Balkans Cover Image

Rusija i njen uticaj na Balkanu
Russia and its Influence in the Balkans

Author(s): Sonja Biserko
Subject(s): Geography, Regional studies, Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Russia; Balkans; SSSR; SFRJ;19th century; 20th century; Yugoslavia; politics; international relations;
Summary/Abstract: Rusija je kroz istoriju uvek imala strateški interes na Balkanu. On se izražavao kroz njenu imperijalnu drzavnu politiku u kojoj je Balkan tretiran kao region od značaja za bezbednost i stabilnost njenih južnih i jugozapadnih granica. Osim toga, njena stalna težnja za prisustvom na Balkanu motivirana je ambicijom da izađe na topla mora. Za ostvarenje svojih težnji, Rusija je koristila religiju koja je zajednička za nekoliko zemalja na Balkanu (Rumunija, Bugarska, Srbija, Makedonija, Grčka) i kulturno-istorijske veze. U XIX veku, u tom je smislu bila značajna pojava panslavizma koji je bio prijemčiv za većinu slovenskih naroda, koji u to vreme nemaju svoje nacionalne države. Zvanični politički kurs koji je carski režim sledio na Balkanu bio je usmeren na oslobodilačke borbe slovenskih, prevashodno, hrišćanskih naroda, nailazio je na podršku širih krugova ruskog društva. Međutim, bez obzira na očiglednu panslovensku bliskost, strateški interesi Rusije, rukovođeni željom za kontrolom Dardanela, bili su i ostali pokretačka snaga ruske politike do danas.

  • Page Range: 267-299
  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian