Liberal, Liberal, Liberalism Cover Image

Liberal, liberalno, liberalizam
Liberal, Liberal, Liberalism

Author(s): Olga Manojlović-Pintar
Subject(s): Political Philosophy, Political history, Recent History (1900 till today), Marxism, 19th Century
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: liberal; liberalism; marxism; Latinka Perović; Serbia; politics;
Summary/Abstract: “Liberali i naprednjaci su bili konzervativci.” Navedenim oksimoronom objašnjavana je na časovima istorije delatnost prvih političkih stranaka u Srbiji, nama koji smo stasavali sedamdesetih godina prošlog veka. Kao i brojni slogani koje smo učili napamet i ta jednostavna rečenica je formulisana kako bi nam simplifikovala obimnu istorijsku materiju i olakšala razumevanje vremena u kome su formirane moderne ideologije i nastajali novi kolektivni identiteti. Međutim, sintaksička analiza načina na koji je stavljen znak jednakosti između devetnaestovekovnih liberala i naprednjaka, ukazivala je i na specifičnosti istorijske kulture unutar koje je pomenuti moto osmišljen. Manir prisutan u označavanja “drugog” koji je podrazumevao lakonsko izjednačavanje različitih političkih i ideoloških koncepcija bio je, naime, odraz označitelja mnogo više nego što je predstavljao precizno svedočanstvo o označenom. Sistem koji je brisao razlike među onima koje je prepoznavao kao “druge” i “drugačije”, zapravo je pokazivao nespremnost grupe koja ga je uspostavila da prizna sopstvenu pluralnost.

  • Page Range: 177-187
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian