Yugoslavia was our first Europe - Interview with Latinka Perović Cover Image

Jugoslavija je bila naša prva Evropa – razgovor sa Latinkom Perović
Yugoslavia was our first Europe - Interview with Latinka Perović

Author(s): Olivera Milosavljević, Latinka Perović
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, History of Communism
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: interview; Latinka Perović; Olivera Milosavljević; Yugoslavia; Europe; politics; 20th century; Serbia;
Summary/Abstract: Danas u Srbiji svako ko je imao ikakve veze sa politikom piše dnevnike ili memoare ostavljajući budućim generacijama sliku političkih zbivanja koju želi i svoju ulogu u njima često prilagođenu današnjim merilima i novoustanovljenim vrednostima. Prošla zbivanja se uglavnom posmatraju sa stanovišta poznatog ishoda, a lične aktivnosti boje prema poželjnosti savremenog trenutka. Savremenike i saborce koji nisu mogli ili nisu hteli da sa “naknadnom pameću” objasne svoja prošla uverenja, ostavljaju na poziciji prevaziđenih, pregaženih ljudi prošlog vremena.

  • Page Range: 13-15
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian