Macroeconomic stability of the new European Union’s member states Cover Image

Stabilność makroekonomiczna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Macroeconomic stability of the new European Union’s member states

Author(s): Zuzanna Urbanowicz
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: stabilność makroekonomiczna;Unia Europejska;poszerzenie Unii Europejskiej;integracja europejska;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba pomiaru procesu stabilizacji makroekonomicznej w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej po upływie dekady od momentu ich przystąpienia do ugrupowania integracyjnego. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono cele polityki stabilizacji oraz kryteria oceny stopnia ich osiągnięcia, a ponadto dylematy związane z osiąganiem stabilizacji makroekonomicznej. Wyniki empirycznej analizy stabilności gospodarczej krajów, które w maju 2004 r., wraz z Polską, przystąpiły do UE, zawarto w drugiej części artykułu. W zakończeniu pracy sformułowano najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.

  • Page Range: 15-30
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish