World Empires on Medieval Islamic Maps Cover Image
  • Price 4.00 €

Мировые империи на средневековых исламских картах
World Empires on Medieval Islamic Maps

Author(s): Irina Genadijevna Konovalova
Subject(s): Historical Geography, Maps / Cartography, Middle Ages, Islam studies
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Islamic medieval maps; classical school of Arabic geography; Islamic world;
Summary/Abstract: Рад је посвећен картографској традицији исламске географије од 9. до 10. века у контексту државних/просторних/владајућих односа о којима се активно расправља у тренутним историјско-географским дискурсима. Главна пажња је посвећена опису светског система царстава, држава и земаља на мапама и у текстовима главних представника тзв. „класичне школе арапске географије“ из 10. века. Са њихове тачке гледишта, царска државност – за разлику од „држава“ и „земаља“ – створена је органском комбинацијом три фактора: религије, културе и моћи. Заправо четири царства која су навели арапски географи – Калифат Абасида, Византијско царство, Кина и Индија – у целини кореспондирају са цивилизацијским областима формираним на основу ислама, хришћанства, конфучијанизма и хиндуизма. Овај систем царстава је хијерархизован: Византија, Индија и Кина су не само стубови светског поретка већ делом и темељ на коме је свет ислама – врх хијерархије – растао. Унутрашњи простор исламског света је такође формирао хијерархију: Иран је симболизовао суштину исламског простора, редукован на калифат Абасида, док су друга два калифата, Фатамиди и шпански Омејади, једноставно искључени. Таква геополитичка структура је била тесно повезана са персијским пореклом оснивача „класичне школе арапске географије“, који су користили ову геополитичку конструкцију да представе своју домовину као центар света. Тако су исламске средњовековне мапе представљале не само уопштене географске информације већ су биле облик политичког дискурса: оне су манифестовале моћ кроз приказивање светског поретка.

  • Page Range: 661-671
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2014
  • Language: Russian