The voice of the fifth speaker… Cover Image
  • Price 4.50 €

Głos piąty… Rola nauczycieli polonistów w rozwijaniu zainteresowań historycznojęzykowych uczniów, w ich wychowaniu ku łączeniu przeszłości z teraźniejszością – także w języku ojczystym
The voice of the fifth speaker…

The role of teachers-experts in the field of Polish studies in the development of historical-linguistic interests of pupils, in the education of pupils toward linking the past with contemporaneity – also in the native language

Author(s): Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Western Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 669-672
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish