RESEARCH ON THE USAGE OF UAV’S FOR HIGH - VALUE TARGET STRIKES IN WARFARE Cover Image

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ ЗА ПОРАЗЯВАНЕ НА ЦЕЛИ С ВИСОКА ВАЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОТО ДЕЛО
RESEARCH ON THE USAGE OF UAV’S FOR HIGH - VALUE TARGET STRIKES IN WARFARE

Author(s): Ivan Dimitrov
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Сдружение „Академия за иновации и устойчивост“