Gažikanes vaj romanes? Cover Image

Gažikanes vaj romanes?
Gažikanes vaj romanes?

Linguistic attitudes of the Olaš Roma People from an East-Slovak community to three locally used languages

Author(s): Markéta Hajská
Subject(s): Language studies, Sociolinguistics, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Slovakia; East-Slovak community; Roma; Olaš Roma; Linguistic attitudes;
Summary/Abstract: V české a slovenské odborné literatuře věnované Romům se překvapivě málo příspěvků věnuje tématu bilingvismu Romů a postojům Romů k jazykům, kterými hovoří, což do značné míry platí i celosvětově (Matras, 2002), i když v posledních letech dochází na tomto poli zejména v zahraničí k publikování nových poznatků (Pinter, 2011; Bakker, Matras, 2013 a další). Obecně představují témata jako bilingvismus, jazyková směna a přepínání jazykových kódů jedny z oblastí, které jsou v posledních desetiletích předmětem zkoumání významných zahraničních badatelů zejména na poli lingvistiky, sociolingvistiky a sociální antropologie, a o kterých bylo publikovaných velké množství studií (Bell, 2013: 113; Auer, 1998: 1).

  • Page Range: 346-373
  • Page Count: 28
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech