"Gypsy & Rom" - the dynamics of naming Roma People in various discourses Cover Image

„Cikán, Gypsy & Rom“ – dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech
"Gypsy & Rom" - the dynamics of naming Roma People in various discourses

Author(s): Jan Červenka
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Ethnic Minorities Studies
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: Roma; Gypsy; Rom; naming;
Summary/Abstract: Samotné pojmenování lidí, kterými se zabývá tato kapitola, samotná publikace, ve které se text nachází, i celý vědecký obor romistika, je podle mého soudu „nadprůměrně“ nesamozřejmé. Za část této nesamozřejmosti může i nesamozřejmost samotného „denotátu“, nebo spíše pojmu: autoři pojmenovávající Romy se často neshodnou nejen na tom, který výraz je nejvhodnější, ale ani kdo by do pomyslné množiny měl patřit, a ani jak je tato množina vymezena. Obtížně se proto charakterizuje i samo předmětné pojmenování: může jít o nacionymum, etnonymum, pro někoho socionymum. Mnohé zdroje navíc − jak bude ukázáno − používají jako „subetnonymy“, tedy označování některých podskupin romské populace, pojmy, které pro jiné zdroje naopak představují pojmenování všech Romů. Máme potom tedy dvojice pojmů (například Rom a Gypsy), které první zdroje vymezují proti sobě navzájem (například Rom je vymezenou podmnožinou pojmu Gypsy), zatímco pro druhé zdroje tyto pojmy znamenají v jistém smyslu synonyma. Dokonce není vždy jasné, jestli dané pojmenování platí skutečně pro populaci, o níž hovoříme (srv. např. diskusi, koho označoval pojem Athinganoi, v Rochowová, Matschke, 1998).

  • Page Range: 324-354
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech